GÜNCEL HABERLER

PALYATİF BAKIM ORGANİZASYONU

Palyatif bakım bütüncül bir yaklaşımla hastayı değerlendirmeyi hedefler. Bakımın bütüncül bir yaklaşımla olabilmesi için;

 • Hasta merkezli olması,
 • Hastayı ailesi ve sosyal çevresi içinde değerlendirmesi,
 • Fiziksel semptomlara yönelik olması,
 • Psikolojik boyutu içine alması,
 • Sosyal ihtiyaçları tanımlaması ve gidermesi,
 • Ruhi ve dini boyutu içermesi gerekir.

Palyatif bakım multidisipliner ve interprofesyonel bir yaklaşımla ve koordinasyonla yürütülmelidir. Ekip içerisinde hasta/hasta yakınlarının ihtiyacına uygun olarak;

 • Doktor
 • Hemşire
 • Sosyal hizmet uzmanı
 • Din görevlisi
 • Diyetisyen
 • Fizyoterapist
 • Gönüllüler
 • Sivil toplum kuruluşları
 • ...

bulunabilir.

Hastaların son dönemlerini tercih ettikleri ortamda geçirmeleri sağlanmalıdır. Bunun için sağlık personelinin ve sağlık sisteminin destek olması gerekmektedir.

 • Hasta yakının eğitimi
 • Evde bakım hizmeti
 • Her zaman ulaşabileceği bir ünite(7/24 iletişim) olması hasta yakınlarının bu dönemdeki ihtiyaçlarını karşılayabilir.