GÜNCEL HABERLER

Palyatif Bakım Merkezinde Sunulan Hizmetler

Palyatif bakım merkezinde;

  • Hasta ve yakınlarının eğitilmesi,
  • Sağlık personelinin ve öğrencilerin eğitilmesi,
  • Palyatif bakım ile ilgili yeni bilgilerin paylaşılması,
  • Palyatif bakım ile ilgili toplumumuzun ihtiyaçlarına yönelik, bilimsel araştırmalar yaparak yeni bilgiler üretilmesi,
  • Hastanın fiziksel, psikolojik, sosyal, manevi ve ekonomik ihtiyaçlarının belirlenerek giderilmeye çalışılması,
  • Beslenme desteğinin sağlanması,
  • Toplum genelinde palyatif bakım farkındalığının oluşturulması için kermes, sanat faaliyetleri, seminerler düzenlenmesi,
  • Palyatif bakım hizmetinin toplum geneline yaygınlaşarak vakıf ve gönüllülük faaliyetlerinin oluşmasının sağlanması.

Palyatif bakım merkezinde ayrıca aile ve bakıcıların, kişinin hastalığı süresince ve ölümünden sonraki yaslı dönemi geçirmelerinde mümkün olduğunca destek verilmektedir.